Resevillkoren avser köp av flygbiljetter för personer som är över 18 år. Flygbiljetten är personlig och kan inte överlåtas till en annan person. Det är resenärens ansvar att kontrollera att uppgifterna i bokningen är korrekta gällande namn, destinationer, datum, pris m.m. på bokningssidan/i bekräftelsemejlet som fås efter gjord bokning. Det är även resenärens ansvar att kontrollera att färdhandlingarna innehåller korrekt information och meddela Orient Tours inom skälig tid om biljetterna ej kommit fram med posten eller via e-mail. Det är också resenärens uppgift att undersöka att passet är giltigt och om visum krävs till den aktuella destinationen. 

De flygbolag som Orient Tours använder sig av, ansvarar gentemot sina passagerare enligt avtal och bestämmelser som finns angivna på flygbiljetten. Orient Tours tar således inte på sig något ansvar för förseningar, förlorat bagage, inställda flyg m.m då, detta åligger flygbolaget enligt bestämmelserna på biljetten.  

Vi reserverar oss för eventuella prisfel, felinlagda priser från flygbolagen, tekniska problem, datafel och ändringar utanför Orient Tours kontroll. Skulle något bli fel kontaktar vi biljettinnehavaren inom 24 timmar på vardagar. 
För dubbelbokningar ansvaras ej, då flygbolagen kan avboka samtliga platser.
 
Ansvar för resans utförande 
ORIENT TOURS förmedlar endast flygbiljetterna och ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra händelser som har med flygresans utförande att göra. Sådana händelser ansvarar respektive flygbolag ensamt för, varför eventuella anspråk med anledning härav skall framställas direkt till flygbolaget.
 
Ditt ansvar
Det är ditt/resenärens ansvar att ta del av resevillkoren före köpet
Du ansvarar själv för att den information Du ger ORIENT TOURS är korrekt. Att till exempel namnet på biljetten stämmer överens med ditt pass. Du kan bli avvisad vid incheckningsdisken om namnet i Ditt pass och på Dina resehandlingar inte stämmer exakt överens.

Det är också Du själv som bär ansvaret för de följder och eventuella merkostnader som inkorrekt information kan medföra. Läs noga igenom Dina resehandlingar i god tid före avresan och kontrollera att tider, namn, destination etc stämmer.

• Läsa och godkänna resevillkoren före köpet.

• Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekta vad gäller stavning av namn och titel samt att bokad tidtabell stämmer innan köpet genomförs. Genom att välja betalningsalternativ så bekräftar du de uppgifter som lämnats.

• När köpet genomförts erhåller du din biljett per e-mejl inom 24 timmar. Det är kundens ansvar att kontrollera så att antalet biljettnummer stämmer överens med antalet resenärer. Om er resa består av två enkelbiljetter ska varje passagerare ha ett biljettnummer per väg. Saknas det biljettnummer eller det är några andra oklarheter, ska Orient Tours kontaktas inom tre dagar.

• Regelbundet bevaka den angivna e-postadressen, då all korrespondens från oss sker via e-post.

• Kontinuerligt kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresa.

• Kontrollera aktuella incheckningstider för hela resan.

• Kontrollera med respektive flygbolag från vilken flygplatsterminal din avresa sker från.

• Kontrollera visumregler för din slutdestination samt vid eventuella mellanlandningar. Detta gör du via respektive lands ambassad och de flygbolag du reser med.

• Kontrollera passregler samt passets giltighetstid

• Kontrollera vilka vaccinationer som behövs inför resan.

Skatter och avgifter
Utöver flygbiljetten tillkommer ofta skatter och avgifter som i de flesta fall betalas innan avresan från Sverige. Det finns dock vissa avgifter som måste betalas kontant före avresa från utländska flygplatser och som därför inte kan betalas hemifrån. Det kan förekomma ändringar i olika länder under resans gång.

Flygtider  
 
Flygtider och -nummer är preliminära. Samtliga tidpunkter för flygresor anges i den lokala tid som gäller på destinationen. Detta gäller även de tider som medföljer bekräftelsen. 

Orient Tours ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar eller andra ändringar företagna av flygbolaget då dessa står utanför vår kontroll och heller inte alltid meddelas oss.  

Kontrollera alltid med flygbolaget när du reser på egen hand och återbekräfta din platsreservation senast 72 timmar före avresan. 
 
Teknisk mellanlandning
Att åka direktflyg kan innebära att flyget går ner på vägen för att t ex tanka. Vi markerar denna mellanlandning på kundens bekräftelse som ”Teknisk mellanlandning”.
Vid teknisk mellanlandning är det kundens ansvar att kontrollera var den sker och om särskilda visumkrav finns.
 
Resehandlingar
Biljetter och övriga resehandlingar skickas hem till Dig endast vid överenskommelse. Var vänlig kontrollera att biljetterna stämmer överens med Din bokning och att Ditt namn är korrekt stavat, dvs stämmer överens med passet (se ovan). Om något inte stämmer bör Du kontakta oss så snart som möjligt!

Förnamn: Ange första förnamn i passet även om detta inte är tilltalsnamn.

Efternamn: Ange samtliga efternamn enligt passet.

Smeknamn eller initialer godtas ej.

Har flera passagerare identiska förstanamn och efternamn (t.ex far och son) så ska även ett andra förnamn läggas in för att särskilja de båda åt.

Vid giftermål ska namnet i bokningen överensstämma med uppgifterna i det pass som kommer att användas vid resan.

Observera att bokningssystemet tar bort alla mellanslag och skiljetecken mellan namn. Å, ä och ö ändras enligt internationella alfabetet till å -> aa, ä -> ae och ö ->oe.

OBS! Om Du reser på en s.k. elektronisk biljett, skriver Du själv ut ett E-ticket-kvitto från den länk ORIENT TOURS har mailat till dig.
Vid val av pappersbiljetter, trots att elektroniska biljetter är möjligt, tillkommer en avgift på 300 SEK exkl moms. Denna avgift betalas ej tillbaka vid ev avbokning.

Avbokning & Ombokning 
Vi måste följa flygbolagens regler för avbokning och återbetalning av flygbiljetter. I regel är flygbiljetter i ekonomiklass ej återbetalningsbara, medan flexibla affärsklassbiljetter är det. Detsamma gäller ombokning som normalt sett inte görs på en ekonomiklassbiljett medan det är fullt möjligt på en affärsklassbiljett.  
För att undvika att förlora stora pengar vid sjukdom eller dylikt rekommenderar vi dig att köpa ett avbeställningsskydd i samband med resebeställningen.      
Vi använder oss av Solid Reseskydd AB (www.solidab.se) eller Gouda reseförsäkring (www.gouda-rf.se). Deras fullständiga försäkringsvillkor hittar du på respektives hemsidor eller i deras broschyrer. Vid avbokning av en resa MED avbeställningsskydd kontaktar du försäkringsbolaget för återbetalning. Handpenning på 1000 kr är ej återbetalningsbar vid avbokning.

Vid avbokning eller ändring utan avbeställningsskydd tas en avgift på 750 kr exkl moms per biljett plus flygbolagets avgift för återbetalning och/eller ändring.  

Vid ombokning efter avresa kontaktas det aktuella flygbolaget lokalt på destinationen.  

Överlåtelse eller namnbyte är ej möjligt. Vid felstavat namn kan flygbolaget ta ut ett servicearvode som i vissa fall uppgår till hela flygbiljettens pris. 
 
Vid fastställande av resans pris (gäller såväl enbart flygbiljetter, enbart hotellbokningar och resepaket) skall i resans pris inte inräknas vad resenären har erlagt för av- & ombokningsförsäkring. Återbetalning vid avbokning varierar och sker enligt villkoren på fakturan dock är anmälningsavgiften/handpenningen icke återbetalningsbar.
 
Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg som ska skickas in omedelbart.
 
Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Avbokning/Ombokning
När betalning/val av faktura eller delbetalning är gjord och biljetten är utställd är det flygbolagets regler för ombokning/avbokning som gäller. Det är kundens ansvar att informera sig om vilka regler som gäller på biljetten innan slutfört köp. Det kan göras genom att kontakta kundtjänst på info@orienttours.se eller ringer på +46 8771 8 222.

I de fall flygbolaget tillåter ombokning debiterar Orient Tours 750 SEK exkl moms/biljett i hanteringsavgift utöver flygbolagets ombokningskostnad.

Alla ombokningar görs per telefon, tänk på att ha ditt kort tillgängligt för betalning av ombokningen när du ringer till oss

Ombokning måste ske senast 24 timmar innan avresa på antingen ursprunglig bokning eller ombokning beroende på vilket som infaller först. Ombokningen är inte genomförd förrän ombokningskostnaden är betald och Orient Tours har skickat ny biljett.

I de fall flygbolaget ger återbetalning på avbokad biljett är det alltid mot en kostnad. Utöver flygbolagets avbokningskostnad tar Orient Tours 750 SEK exkl moms/biljett. Flygskatter och förbrukningsavgifter så som avbeställningsskydd, konkursskydd och serviceavgift återbetalas inte. Återbetalning görs från flygbolagen och hanteringstiden är 5-12 veckor.

Avbokning måste ske senast 24 timmar innan avresa på ursprunglig bokning. Resan räknas som avbokad först när Orient Tours bekräftat avbokningen.

Bokningsnummer måste anges vid om- eller avbokning, detta är för att skydda dig som kund så att ingen obehörig ska få tillgång till din resa.

För ombokning eller avbokning utanför Orient Tours öppettider, vänligen kontakta flygbolaget direkt.

Orient Tours återbetalar aldrig delvis använd biljett.
Flygskatter återbetalas aldrig vid avbokning.

 
Specialbagage
Vi kan tyvärr inte hantera önskemål gällande bokning av specialbagage, tex. vindsurfingbrädor, vapen, cyklar mm. I dessa fall rekommenderar vi dig att göra hela flygbokningen direkt med flygbolaget. Förlorat/skadat bagage:
Om du köpt en flygbiljett är det flygbolaget du rest med som ska ersätta dig enligt luftfartslagen om du förlorat eller om du har fått ett bagage skadat. Eventuella fel ska påtalas omedelbart på flygplatsen till flygbolagets representant eller flygplatsens bagagehantering. 
 
Ensamåkande barn och husdjur
Vi kan inte hantera rutiner kring ensam åkande barn utan rekommenderar dig att kontakta flygbolaget direkt för hela bokningen.
 
Resa med barn
Det är viktigt att rätt ålder anges på alla barn som följer med på resan. Deras ålder kommer att kontrolleras av flygbolaget. Observera att det är barnens ålder vid hemresedatum som gäller. Om barnet fyller två år under resan ska barnet bokas som över två år. Samma sak gäller om resenären fyller tolv år under resan. Denne skall då bokas som vuxen.

Barn över två år måste ha egen stol.

Det är resenären/beställarens ansvar att kontrollera om speciella intyg behövs för personer under 18 år som reser utan målsman.


Spädbarn
Spädbarn får INTE  fylla 2 år under resan, då behöver barnbiljett 2-12 år köpas.
Barn som är inte är fyllda två år 2 kan bokas som spädbarn. Detta innebär att barnet inte har något eget säte utan får sitta i vuxens knä. Observera att detta gäller hela resan, dvs. barnet får inte ha fyllt två år innan resan har avslutats. Om barnet fyller två år under resans gång måste en barnbiljett bokas för hela resan. Orient Tours ersätter inte för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband att fel typ av biljett bokats från början.  Vi kan inte garantera önskemål så om barnmat och spädbarnsvagn på flyget då flygbolagen kan gå in och göra ändringar i efterhand.


Tekniska problem
Orient Tours.se reserverar sig för eventuella tekniska problem, datafel, pris fel och ändringar utförda av flygbolagen utanför vår kontroll. Det kan t.ex vara flygbolag som visar platser som inte är tillgängliga, tidtabellsändringar eller felaktiga priser som orsakats av datafel. Vi förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta dig för eventuella ändringar av gjord bokning. Uppstår det problem under eller i samband av en helg kontaktar vi dig nästkommande vardag.

Ångerrätt
Ångerrätten gäller inte för transporter enligt distansavtalslagen. Vi har heller ingen 24 timmars-regel som vi kan tillämpa på våra bokningar. När betalningen är genomförd och biljetten är utställd har vi inga möjligheter att ändra biljetten utan måste följa ombokning/avbokningsregler från Flygbolagen.

Dubbelbokning
Det är resenärens ansvar att säkerställa att eventuella dubbelbokningar avbokas oavsett var den är gjord. Resenären riskerar annars att flygbolaget utan förvarning avbokar dubbelbokningen. Orient Tours ansvarar inte för flygbolagens avbokningar eller utebliven återbetalning i samband med detta.

Incheckning
Det är den enskilda flygplatsen och/eller flygbolaget som bestämmer hur långt före avgång som incheckning ska ha skett. Den ökade säkerhetskontrollen på alla flygplatser i världen har medfört att dessa tider numera är mycket längre än tidigare. Var därför uppmärksam på när incheckning senast ska ske för just din resa.

Många flygbolag erbjuder tjänsten att checka in online fr. o. m. ca 22 tim före avresa via deras hemsida. Du behöver vanligtvis flygbolagets bokningsnummer och/ eller biljettnummer som du hittar på den länk vi har skickat i bokningsbekräftelsen    

Hotell
Avbokning av en hotellreservation tidigare än tre dagar före incheckning kostar 500 SEK exkl moms. Vid avbokning senare än 3 dagar före incheckning kostar det 500 kr exkl moms+ kostnaden för den första natten. Ingen återbetalning sker i efterhand på outnyttjade hotellbiljetter, detta måste göras innan avresa från Sverige. På vissa hotell förekommer striktare avbokningsregler och vid gruppbokningar gäller separata avbokningsregler.

Hyrbilar
Aktuellt hyrbilsföretag ansvarar för inbokat hyrbilsarrangemang. Gällande villkor för bilhyran anges på hyrbilsföretagets webbplats. Hyrbilsföretagets villkor måste tas del av före påskrift på plats. Vid eventuella problem under hyrestiden skall ansvarigt hyrbilsföretag kontaktas omgående. Eventuell reklamation hanteras av ansvarigt hyrbilsföretag. 

Reklamation 
Är du inte nöjd med något beträffande bokningen ber vi dig ta kontakt med Orient Tours personal inom skälig tid. Detta för att vi ska kunna åtgärda eventuell fel så snart som möjligt.  

Eventuella problem eller anmärkningar beträffande genomförandet av flygresan framförs direkt till flygbolaget.  

Trevlig resa!

 
Orient Tours (Org.nr 559044-5697, Airbone Travels AB) 
Rådmansgatan 33
113 58 STOCKHOLM 
 
Tel: +46 8 771 82 22  
Mobil:
+46 70 496 04 68 (Don)
+46 70 88 60 777 (Katarina)

E-mejl:
info@orienttours.se 

ORIENT TOURS har ställt statlig resegaranti hos Kammarkollegiet.