- Det är den som går vilse som hittar de nya vägarna. -